Maakwerk op school: zin en onzin

Maakwerk is tegenwoordig heel belangrijk op school. De meeste jeugdigen krijgen dagelijks veel opgaven te maken. Dit met als doel om de leerstof of vaardigheden in te oefenen. Mijn stelling: dat is bij slimmerds vaak zinloos. Eerst stampen, dan enkele opgaven maken, is veel effectiever. En het kost veel minder tijd! Ik stel jullie voor… Verder lezen ..

onderwijs bij thuiszitten: 10 tips

Onderwijs bij thuiszitten: 10 tips is een iets aangepaste versie van een artikel uit Signaal 57 – juli 2018 (Signaal is het blad van Pharos, de landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen). Het artikel is geschreven door Ilse Reijgwart.   Thuiszitters kunnen school niet meer aan Bij Wijkunnenmeer helpen wij verschillende thuiszitters. Zij kunnen zonder… Verder lezen ..

Onderpresteren, respect en ‘oud zeer’

Respect is bij het opvoeden van onderpresteerders het toverwoord! In mijn werk met slimme onderpresteerders zeg ik altijd: respect is bij het opvoeden van onderpresteerders het toverwoord. De inhoud die ik geef aan de term ‘respect’, is niet altijd voor iedereen duidelijk. In dit artikel legt ik uit wat ik bedoel met ´respect´. En vooral… Verder lezen ..

Alsjeblieft, een gratis OPP voor jouw creatief begaafde kind

Alsjeblieft, een gratis OPP voor jouw creatief begaafde kind! Ik heb mijn informatie over sterke en zwakke kanten van creatief begaafden plus hun leerbehoeften uit de vorige blogs samengevat in een OPP: dat is de afkorting voor ontwikkelingsperspectief. Cadeautje voor eenieder die er wat aan heeft! Het OPP is de vervanger van het vroegere handelingsplan.… Verder lezen ..

Straks naar de brugklas – nu leren leren

Bootcamp Brugklas-toolkit, een Bootcamp Snappen & stampen voor wie die komend schooljaar naar de brugklas gaat. Vind je het best wel spannend, volgend jaar naar de brugklas? Maak je je zorgen, hoe het allemaal zal gaan in de brugklas, met een agenda en met huiswerk? Wil je in de brugklas een goede start maken, gelijk vanaf dag 1?… Verder lezen ..

Minibootcamp Stampen voor de basisschool

Minibootcamp Stampen voor de basisschool is een training voor leerlingen midden- en bovenbouwbouw basisonderwijs. Hij vindt doorgaans plaats in Willemsoord, Steenwijkerland: 1 x ‘s ochtends en 1x ‘s middags (maar op 2 mei in Leeuwarden – zie agenda, rechts op deze pagina). Ben jij slim, maar heb je nooit leren leren? Vind je stampen maar stom… Verder lezen ..

Valkuilen van creatief begaafden

Valkuilen van ‘creatief begaafden’: op school en bij het maken van hun huiswerk vertonen creatief begaafden vaak een zelfde soort gedrag. Hieronder vind je een lijst van de valkuilen van creatief begaafden. Deze lijst kun je ook (door school laten) gebruiken als signaleringslijst. Valkuilen van creatief begaafden zijn symptomen, een schreeuw om hulp Mijn lijst van… Verder lezen ..

PGB-begeleiding door falend onderwijssysteem

PGB-begeleiding voor schooluitvallers is steeds harder nodig. Hieronder verhalen van zomaar twee dagen PGB-zorg tussen uitvallers in het onderwijs. Beetje verdrietig! (Understatement!) Ik kan in mijn eentje wel een heel zwartboek schrijven over schooluitval: de redenen, de falende communicatie ouders – school – andere instanties…. Leerling 1: hoogbegaafd, maar het lukt niet op school Jongen,… Verder lezen ..

12 leerbehoeften van creatief begaafden

De leerbehoeften van creatief begaafden staan in dit blog centraal. Mijn vorige blog ging over wie die creatief begaafden zijn: een vergeten groep op school, daardoor de groep die het meest in de gevarenzone is voor onderpresteren…. … en dus de voornaamste doelgroep van Wijkunnenmeer. Creatief begaafden zijn creatieve en associatieve denkers. Op school heet dat… Verder lezen ..

Onderpresteren en hulpeloosheid

(Mijn) stellingen over onderpresteren: • Onderpresteren is aangeleerde hulpeloosheid – die voortkomt uit een gevoel van afhankelijkheid. • Onderpresteren komt voor bij misschien wel meer dan de helft van de leerlingen. • Scholen doen er goed aan om veel meer te investeren in een veilig pedagogisch klimaat, zodat onderpresteren wordt voorkomen. Dat is ook in het belang… Verder lezen ..

Creatief begaafden – een vergeten groep op school

Creatief begaafden liggen mij als groep na aan het hart. Scholen zijn op dit moment nog niet zo ingericht op lesgeven aan creatief begaafden, hoezeer ze ook hun best doen. Dat maakt dat deze groep in het onderwijs te weinig op niveau wordt ‘bediend’, zoals onlangs is aangetoond in het proefschrift van Joyce Gubbels[i]. Daardoor gaan… Verder lezen ..

Misdiagnose repareren: PGB-zorg voor jonge vrouw (21)

Misdiagnose repareren: eerste PGB is toegekend aan Wijkunnenmeer! ik mag een jonge vrouw van 21 weer op de rit zetten na akelige historie van een misdiagnose en jarenlang niet gezien zijn. Afgelopen zomer wandelde ze bij mij binnen, omdat ze op zoek was naar andere jongeren met een disharmonisch intelligentieprofiel. Via een oplettende jobcoach en een collega… Verder lezen ..

Op universiteit ligt onderpresteren nog steeds op de loer

Het gevaar voor onderpresteren is niet voorbij na basis- en voortgezet onderwijs. Wisten jullie dat? Mijn (creatieve, associatieve en slimme) kids zitten beide op de universiteit en ik heb ze allebei op dit moment weer in begeleiding wegens onderpresteren… omdat de universiteit didactisch en inhoudelijk precies zo is als school. Tenminste in de vakken die zij studeren:… Verder lezen ..

Onderpresteren op school – je niet gezien voelen

Onderpresteren op school is meestal een probleem van ‘je niet gezien voelen’. Het is dus niet het resultaat van aangeboren luiheid, maar een emotioneel probleem. Onderpresteerders passen zich aan aan wat zij denken dat de norm is – in de ogen van de groep of de onderwijskracht. Daarbij komen hun interesses, talenten, gevoelens en behoeften in het gedrang. In dit artikel leg… Verder lezen ..

Reacties op Bootcamp Snappen & stampen

Misschien wil je eerst nog wat reacties op Bootcamp Snappen & stampen horen, voordat je je zoon of dochter aanmeldt? Ik heb een heel lange lijst. Vrijwel alles is lovend. Hier zie je wat de deelnemers na afloop van hun Bootcamp antwoordden op een aantal vragen. Daarna nog wat reacties van ouders Reacties op Bootcamp snappen… Verder lezen ..

MENU