Bootcamp Snappen & Stampen. Helpt die echt?

Let op:

Sinds medio 2020 bieden wij de Bootcamps niet meer aan als product. Wat bieden wij wel?

 • Individuele sessies en trajecten voor ouder + kind/jongere voor basisschool en voortgezet onderwijs;
 • Vanaf september 2020 ook onlinepakketten voor leren leren (studievaardigheden, executieve functies) die je als ouder zelf met je zoon/dochter kunt doorwerken.

Een 8 in plaats van een 4 voor stampen – wie wil dat niet?

Om maar met de deur in huis te vallen: Bootcamp Snappen & stampen is een topper! Je leert stampen op een manier die bij jou past. En als je die manier gebruikt, haal je zomaar een 8 in plaats van een 4! Een enkeling haalde in de afgelopen tijd zelfs een 10. Dat is wel ff andere koek dan de ene onvoldoende na de andere.
Wanneer en waar de eerstvolgende Bootcamp is, zie je in de agenda: midden rechts op elke pagina van deze site. Meld je snel aan via de webshop.

Gaat dat zomaar vanzelf?

Een 8 in plaats van een 4 krijg je natuurlijk alleen als je de Stappenplannen die je leert bij de Bootcamp, consequent toepast. Daarom is het handig als ouders achteraf ook weten hoe de Stappenplannen werken. De deelnemers maken daar tijdens de dag uitvoerige aantekeningen over. Daarnaast mail ik na afloop globaal verslag aan de ouders, met PowerPoint. Ouders kunnen daarnaast het Stappenplan Snel & Slim woorden leren aanschaffen.

Snel & Slim leren stampen

Veel (slimme) leerlingen leren ‘snel & slordig’: ze kijken de stof over en denken dat ze het wel weten. Daar kom je niet mee weg bij de talen: woorden leren en rijtjes leren moet nauwkeuriger. En ook teksten leer je, als je verder komt in je schoolcarrière, niet meer door ze alleen maar over te lezen. Dus leer je bij de Bootcamp een slim systeem van herhalen.
Verder leer je je voorkeurszintuigen te gebruiken bij het stampen. Onderpresteerders zijn vaak visueel ingesteld (of zelfs beelddenker). Maar ze gebruiken hun visuele vermogens niet. Ze staan dus altijd ‘op de handrem’. Niemand heeft ze er tot nu toe op gewezen dat het helpt als ze de stof als het ware voor zich zien. Tijdens de Bootcamp leer je hoe je ‘foto’s’ en ‘films’ in je hoofd kunt maken van alles wat je moet leren.

Wat leer je dus?

 1. 1. Zoveel mogelijk zintuigen gebruiken, vooral zien en spreken/horen

  Bij Bootcamp Snappen & stampen leer je om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken bij het stampen: vooral hardop leren (= spreken en horen) en woordbeelden visualiseren (‘mentale foto’s maken’). Als je bijvoorbeeld woordbeelden visualiseert, blijven de woorden die je leren moet, veel gemakkelijker in je geheugen hangen.

 2. 2. Slim herhalen

  Daarnaast gebruik ik een slim systeem van herhalen, waardoor het geleerde zo efficiënt mogelijk van het korte termijn naar het lange termijngeheugen zakt.
  Nieuwe routines aanleren is voor velen niet gemakkelijk, daarom besteden we daar de hele ochtend aan.

 3. 3. Ouderwets stampen als een systeem

  Je leert de tips & tricks voor ouderwets degelijk stampwerk, maar niet als een serie losse tips: de stappenplannen zijn een systeem. Als je alles opvolgt, haal je zeker een (goede) voldoende op alles wat je uit je hoofd moet leren.

Hoe is de groep?

Wat voor velen prettig is tijdens zo’n dag, is dat de deelnemers onder ‘soortgenoten’ zijn: allemaal jongeren die met hetzelfde zitten: slim genoeg, maar het komt er niet (altijd) uit. Meestal is de onderlinge sfeer heel leuk, kameraadschappelijk. De leerlingen zijn ook blij met mijn manier van optreden: niet schools.

Reacties van deelnemers

 • Nu heb ik een beter plan van aanpak: die stappenplannen zijn heel erg fijn.
 • Ik denk dat ik tijd ga overhouden omdat dit sneller werkt en veel handiger is.
 • Leren is is niet zo moeilijk als je soms denkt, als je maar weet HOE.
 • Hierna ga ik sowieso hogere cijfers halen.

Meer info: