Zie jij je kind worstelen?

Met school – en met zichzelf?

Wijkunnenmeer helpt onderpresteerders weer te sprankelen, op school en thuis. Nieuwsgierig? Meld je dan snel aan voor onze GRATIS minicursus en ontdek wat wij voor je kunnen betekenen.

Grip op onderpresteren met Wijkunnenmeer!

Begeleiding van een brugklasser door Ilse Reijgwart van Wijkunenmeer

Wijkunnenmeer helpt onderpresteerders: kinderen en jongeren met een prima stel hersens die er toch ‘te weinig van bakken’ op school. Deze groep bestaat vooral uit associatieve, creatieve denkers. Wij noemen ze ‘creatief begaafden’. Wij zijn er voor alle creatief begaafden, van elk IQ! Tot nu toe hebben echter vooral ouders van meer- en hoogbegaafden ons weten te vinden. Wij helpen soms uitzonderlijk begaafden, met IQ 145+. Die passen pas écht slecht in het schoolsysteem. Het lukt ons tot nu toe meestal, zelfs hèn op school binnenboord te houden.

Wijkunnenmeer is opgericht door Ilse Reijgwart, zelf jarenlang onderpresteerder. De naam Wijkunnenmeer betekent dus: Ik (Ilse) kan meer, jij kunt meer, wij kunnen meer – dan je op het eerste gezicht zou denken.* Ilse is immers zelf deel van de doelgroep. Overigens geldt dit ook voor Lars en voor alle medewerkers die sinds de oprichting, voor Wijkunnenmeer werken of hebben gewerkt.

Onderpresteren is, in onze visie, een psychisch beschermingsmechanisme dat onbewust in werking gaat. Het is een masker waar een buitenstaander moeilijk doorheen prikt. Daardoor is het in hoge mate onzichtbaar.

Ook de onderpresteerder zelf heeft meestal geen grip op dit mechanisme. Omdat het een beschermingsmechanisme is, zal hij/zij er onbewust op uit zijn, dat masker zo lang mogelijk in stand te houden.

Hoe ontstaat onderpresteren?

Onderpresteren ontstaat vaak al in de kleuterklas, door een verkeerde pedagogische aanpak en/of niet-passend onderwijs: een kind gaat onderpresteren als pedagogisch, didactisch en/of inhoudelijk zijn of haar leerbehoeften niet worden vervuld. Het voelt zich niet gezien. Het denkt dat het ‘anders’ is, of ‘raar’. Of dat de buitenwereld ‘vreemd’ is. In ieder geval is er iets mis tussen hen en school. Ze vinden het er ‘saai’.

Dat deze kinderen en jongeren niet naar verwachting presteren, is een gevolg van psychisch afhaken. Vaak leidt onderpresteren dan ook tot aangeleerde hulpeloosheid en afhankelijkheid. Onderpresteren kan iemand dood- en doodongelukkig maken.

Dus naast een psychische oorzaak (zich niet gezien voelen), heeft onderpresteren op zichzelf ook weer een psychisch effect. Onderpresteerders voelen zich niet gezien, en willen zelf ook niet meer opvallen. Intussen maakt hen dat ook ongelukkig: verdrietig, boos, opstandig, enz.

Dit is een vicieuze cirkel, die moeilijk te doorbreken is: vooral ook omdat onderpresteren vaak zo onzichtbaar is. Meer over onderpresteren lees je op deze site op de pagina Onderpresteren en bijvoorbeeld in deze blogs op onze site:

Vooral creatief begaafden onderpresteren

Onderpresteren komt vooral voor bij creatief begaafden. Het onderwijs sluit te weinig aan bij hun leerbehoeften. Sterker nog: deze groep wordt in het onderwijs veel te weinig gezien. Ze worden aan hun lot overgelaten en leren niet leren, omdat ze niet vanzelf begrijpen wat er van hen verwacht wordt. Daardoor presteren ze (ver) onder hun niveau. Ze raken in de war en geven het op zich in te spannen.

Soms leidt dit tot regelrechte schooluitval: thuiszitten.

Waarom Wijkunnenmeer?

Wijkunnenmeer helpt onderpresteerders weer te sprankelen, op school en thuis. Wij vinden dat elk kind het recht heeft om zich blij en gelukkig te voelen en in zijn/haar kracht te staan.

Het doel van ons werk is, om de onderpresteerders te helpen, die door onderpresteren ongelukkig worden.

Van ons hoeft niet iedereen het beste uit zichzelf te halen (al doen wij dat zelf wél). Iedereen is vrij die keus al dan niet te maken. Wij helpen diegenen die gemotiveerd zijn om te stoppen met onderpresteren.

Wat kun je verwachten van Wijkunnenmeer?

onderpresteren creatief begaafd hoogbegaafd wijkunnenmeer

Wij helpen kinderen en jongeren bij de vraag ‘hoe overleef ik school?’ We leren ze de basisvaardigheden om zo efficiënt en ‘pijnloos’ mogelijk door hun schooltijd heen te komen. Vandaar dat onze belangrijkste dienst vanaf binnenkort ‘School Survival Kit heet (nu nog Snappen & stampen Online).

Die School Survival Kit is no nonsense: recht op het doel af, zonder opleukerij. Eigenlijk zijn wij net de Belastingdienst: leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker. 🙂

Wij zorgen dat onze cliënten weer overzicht krijgen over wat school van ze verlangt, en HOE ze dat het beste kunnen aanpakken. We bieden stappenplannen voor leren leren, vooral voor stampen (basisschool en voortgezet onderwijs), plannen en wiskunde (voortgezet onderwijs). We leren ze leren met gebruik van zoveel mogelijk zintuigen: zien, spreken, horen, bewegen; en we leren ze stapelend leren, via een slim systeem van herhaling: niet te veel maar ook echt niet niet te weinig.

Overzicht leidt tot rust in het hoofd en grip op het schoolwerk. Daar wordt iemand vanzelf een stuk blijer van – denken wij. Als het even kan, biedt Wijkunnenmeer begeleiding vóórdat het echt misgaat. Bij de begeleiding betrekken wij altijd de ouders. Liefst werken wij ook samen met de scholen. Wij denken creatief mee en komen met out-of-the-box-oplossingen. Dat is onze specialiteit. Onze insteek daarbij is, bruggen te bouwen tussen de verschillende partijen.

En wij laten niet los! Vraag dat maar aan onze cliënten!

Motto: lukt het niet, maak het moeilijker

Het is de ervaring dat onze doelgroep het goed doet op uitdaging, op elk terrein. Zij willen graag ‘volwassen’ behandeld worden. Daarnaast werkt het niet om ze een worst voor te houden: ‘als jij de basisstof beheerst, mag je naar de plusklas’ of ‘als jij komend jaar gemiddeld een 7 staat, mag je een niveau omhoog’.

Wij adviseren om qua niveau zo hoog mogelijk in te zetten (binnen de mogelijkheden van de leerling), en vertrouwen uit te stralen dat de leerling dit niveau aankan. Wel is dan een respectvolle aanpak nodig, en ondersteuning bij HOE leren. Dit is de beste manier om een onderpresteerder weer fluitend aan de gang te krijgen. Met deze aanpak hebben we veel lusteloze onderpresteerders kunnen motiveren om de draad op te pakken.

Zijn hier lange begeleidingstrajecten voor nodig?

Wij helpen kinderen en jongeren om vaardigheden en routines aan te leren. Dit zijn handvatten om zelfstandig verder te kunnen. Met de School survival Kit (nu nog Snappen & stampen Online) kunnen kinderen/jongeren (samen met hun ouders) in principe zelf uit de voeten. Voor wie dat wil, bieden we aanvullend individuele begeleiding. Ook bij de extra begeleiding geldt: als wij ons werk goed doen, zijn we in veel gevallen al snel weer overbodig. Sommige kinderen en jongeren hebben echter langer ondersteuning nodig. In eerste instantie raden wij aan dat ouders die bieden. Als dat niet kan, kunnen wij ook betrokken blijven. Een enkele cliënt begeleiden wij jarenlang, al dan niet in samenwerking met de ouders (en school). Dit laatste is natuurlijk ook een geldkwestie. Dat kan alleen als ouders en/of school hiervoor de benodigde middelen voor hebben.

Wat biedt Wijkunnenmeer?

  • De School Survival Kit, nu nog Snappen & stampen Online geheten, met onze stappenplannen voor leren leren. Met behulp van de School Survival Kit kunnen kinderen en jongeren (in het begin met hulp van hun ouders) zelfstandig werken aan leren leren (studievaardigheden, executieve functies).
  • Aanvullend op de School survival Kit:
    • Begeleidingssessies en trajecten gericht op het opdoen van adequate studievaardigheden (oefenen van executieve vaardigheden).
    • Begeleiding bij Latijn & Grieks. Deze vakken hebben bij ons een speciale plek. Ilse is drs. klassieke talen en heeft al veel gymnasiasten weer op de dit gezet. Lars, als oud-gymnasiast, kan ook goed uit de voeten met deze vakken in onder- en middenbouw. Neem contact op voor meer informatie.
  • Pedagogisch en didactisch advies voor ouders en scholen, ook in de vorm van workshops.

* Wijkunnenmeer is dus niet een statement over wat wij kunnen in vergelijking tot andere begaafdenbegeleiders – dat wij misschien claimen dat we meer zouden kunnen bereiken dan zij…. Wel hopen wij dat elke klant erachter komt dat wij wellicht nèt iets meer bieden dan men van ons verwacht. Wij zetten ons voor de volle honderd procent in en laten niet los tot we ons doel bereikt hebben.

Over Ilse Reijgwart

Slimme, gevoelige, creatieve meid die vaak meer kon dan zij liet blijken, blogt over onderpresteren, meer- en hoogbegaafdheid, (hoog)gevoeligheid en alle ‘stempels’ die je tegenwoordig maar kunt krijgen. Haar motto’s: ‘wees wie je bent’ en ‘doe maar gek, dan doe je gewoon genoeg’!

>> Meer over Ilse
>> Meer over Lars
>> Meer over Jelle
>> Meer over Wijkunnenmeer

crkbo wijkunnenmeer
skj jeugd wijkunnenmeer
adiona wijkunnenmeer
HBR register wijkunnenmeer