STUDIE(MID)DAG

Onderpresteren is minder laten zien dan je eigenlijk kunt en bent. Het ontstaat vaak al in de kleuterklas. Een kind verbergt zijn gevoelens, behoeften, interesses en talenten omdat het denkt dat die niet worden geaccepteerd. Onderpresteren is psychisch funest.

Een internaliserende onderpresteerder speelt de hele dag toneel; een externaliserende onderpresteerder is niet te harden voor zijn of haar omgeving: boos, boos, boos.

Doordat je altijd uit balans bent, ben je als onderpresteerder een gemakkelijke prooi voor pesterij. Als er niet wordt ingegrepen, levert de school uiteindelijk een onzekere leerling af met een (veel) te laag niveau in verhouding tot de capaciteiten. Zo iemand die van zichzelf gelooft dat hij of zij ‘dom’ en/of ‘niets waard’ is.

Ilse Reijgwart vertelt over onderpresteren aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zij nodigt de toehoorders uit zich aan haar verhaal te spiegelen.

Voor meer informatie, lees de productomschrijving onder de foto.

Categorie:

Beschrijving

Studie(mid)dagen voor scholen 

  • Scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs;
  • Maximaal aantal deelnemers: 15

De Workshop Grip op onderpresteren is onze basisworkshop. Wij willen graag dat scholen deze als eerste volgen. Een studiedag volgt op de workshop Grip op onderpresteren, óf de studiedag start met de workshop Grip op onderpresteren.

  • Wijkunnenmeer biedt de volgende opties:
    Studiemiddag (1 dagdeel)
    1 workshop naar keuze gevolgd door een discussie over de implementatie daarvan binnen de school.
  • Studiedag (1 dag)
    2 workshop naar keuze gevolgd door een discussie over de implementatie daarvan binnen de school.