fbpx

Workshop Grip op onderpresteren

945,00

Workshop voor 1 team van maximaal 20-25 personen

De prijs is voor groep als geheel.

Grip op onderpresteren is onze startworkshop. Voor het volledige aanbod aan workshops en trainingen of een offerte op maat: stuur een bericht via het contactformulier.

Onderpresteren is minder laten zien dan je eigenlijk kunt en bent. Het ontstaat vaak al in de kleuterklas. Een kind verbergt zijn gevoelens, behoeften, interesses en talenten omdat het denkt dat die niet worden geaccepteerd. Onderpresteren is psychisch funest.

Een internaliserende onderpresteerder speelt de hele dag toneel; een externaliserende onderpresteerder is niet te harden voor zijn of haar omgeving: boos, boos, boos.

Doordat je altijd uit balans bent, ben je als onderpresteerder een gemakkelijke prooi voor pesterij. Als er niet wordt ingegrepen, levert de school uiteindelijk een onzekere leerling af met een (veel) te laag niveau in verhouding tot de capaciteiten. Zo iemand die van zichzelf gelooft dat hij of zij ‘dom’ en/of ‘niets waard’ is.

Ilse Reijgwart vertelt over onderpresteren aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zij nodigt de toehoorders uit zich aan haar verhaal te spiegelen.

 

Beschrijving

Workshop Grip op onderpresteren

 • Doelgroep: leerkrachten/IB’ers, RT’ers, onderwijsassistenten en ouderverenigingen.
 • Basis- en voortgezet onderwijs;
 • Duur: 2 uur;
 • Maximaal aantal deelnemers: 20-25.

Grip op onderpresteren is onze basisworkshop. Wij willen graag dat scholen deze als eerste volgen.

Omdat dit onze basisworkshop is, hanteren we voor deze workshop een tarief voor de groep als geheel en niet per persoon. Dat komt over het algemeen gunstig uit.

Doel workshop

Het doel van de workshop is dat de deelnemers concreet zoveel mogelijk leerlingen op hun netvlies krijgen die tot deze groep behoren. Onderpresteren is immers in hoge mate onzichtbaar, maar brengt vaak grote schade aan: psychisch-emotioneel en op het gebied van gedrag en motivatie.

Naast verheldering over de oorzaken en de risicogroep, biedt de workshop oplossingsrichtingen.

Dit is een workshop vanuit de praktijk, dus niet over theorieën en modellen, al liggen die zeker aan het verhaal ten grondslag.

Inhoud Workshop Grip op onderpresteren

 • Onderpresteren is minder laten zien dan je kunt en bent, vooral op school.
 • Drie redenen waarom onderpresteren heel ongelukkig maakt.
 • Waarom is onderpresteren vaak zo onzichtbaar?
 • Signalen van onderpresteren in het VO – misinterpretaties van signalen.
 • Waarom duurt onderpresteren vaak jarenlang voordat er iets wordt gedaan?
 • Welke leerlingen zijn in gevaar om te gaan onderpresteren?
 • Wie is als eerste aan zet? Leerling of school?
 • 5 don’ts en 5 do’s in het omgaan met onderpresteerders en leerlingen uit de gevarenzone.
 • Na elke workshop sturen wij u de PowerPoint en tekst van onze presentatie en onze checklists voor ouders of docenten.

Titel

Ga naar de bovenkant