Workshop Grip op onderpresteren

Onderpresteren is minder laten zien dan je eigenlijk kunt en bent. Het ontstaat vaak al in de kleuterklas. Een kind verbergt zijn gevoelens, behoeften, interesses en talenten omdat het denkt dat die niet worden geaccepteerd. Onderpresteren is psychisch funest. Een onderpresteerder speelt de hele dag toneel.

Doordat je altijd uit balans bent, ben je als onderpresteerder een gemakkelijke prooi voor pesterij. Als er niet wordt ingegrepen, levert de school uiteindelijk een onzekere leerling af met een (veel) te laag niveau in verhouding tot de capaciteiten. Zo iemand die van zichzelf gelooft dat hij of zij ‘dom’ en/of ‘niets waard’ is.

Ilse Reijgwart vertelt over onderpresteren aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zij nodigt de toehoorders uit zich aan haar verhaal te spiegelen.

Voor meer informatie, lees de productomschrijving onder de foto.

Categorie:

Beschrijving

Voor scholen (basisonderwijs, brugklasteams) en ouderverenigingen.

Wijkunnenmeer biedt een workshop over onderpresteren met de volgende inhoud:

  • Wat is onderpresteren?
  • 3 redenen waarom onderpresteren heel ongelukkig maakt.
  • Onderpresteren: wie?
  • Waarom is onderpresteren per definitie zo onzichtbaar op de basisschool maar meestal wel zichtbaar in het voortgezet onderwijs? Signalen.
  • 5 don’ts in het omgaan met onderpresteerders.
  • 5 do’s om onderpresteren te voorkomen en te genezen.
  • Checklist voor ouders.

Ilse Reijgwart vertelt over onderpresteren aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zij nodigt de toehoorders uit zich aan haar verhaal te spiegelen.