Workshop Grip op plannen en organiseren

Onderpresteren is minder laten zien dan je eigenlijk kunt en bent. Het ontstaat vaak al in de kleuterklas. Een kind verbergt zijn gevoelens, behoeften, interesses en talenten omdat het denkt dat die niet worden geaccepteerd. Onderpresteren is psychisch funest.

Een internaliserende onderpresteerder speelt de hele dag toneel; een externaliserende onderpresteerder is niet te harden voor zijn of haar omgeving: boos, boos, boos.

Doordat je altijd uit balans bent, ben je als onderpresteerder een gemakkelijke prooi voor pesterij. Als er niet wordt ingegrepen, levert de school uiteindelijk een onzekere leerling af met een (veel) te laag niveau in verhouding tot de capaciteiten. Zo iemand die van zichzelf gelooft dat hij of zij ‘dom’ en/of ‘niets waard’ is.

Ilse Reijgwart vertelt over onderpresteren aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zij nodigt de toehoorders uit zich aan haar verhaal te spiegelen.

Voor meer informatie, lees de productomschrijving onder de foto.

Categorie:

Beschrijving

Workshop Grip op Plannen & organiseren

 • Doelgroep: docenten en ouderverenigingen.
 • Voortgezet onderwijs;
 • Duur: 2 uur;
 • Maximaal aantal deelnemers: 20-25.

Probleem:

Veel leerlingen weten niet hoe ze hun schoolwerk efficiënt moeten indelen en plannen. Vaak werken zij op het laatste moment, en ze hebben geen idee over hun prioriteiten. sommige onderdelen van hun schoolwerk doen ze helemaal niet, omdat ze er het nut niet van inzien. Vooral niet als het niet wordt overhoord.

Inhoud workshop

 • Hoe leer je leerlingen:
  Wat je eigenlijk moet dóen bij het leren: dag in dag uit en voor toetsen.
  Prioriteiten stellen.
  Efficiënt agendabeheer (blijft belangrijk, ook naast Magister of SOM).