Controleer of je bij het leren echt elke stap gedaan hebt. Bekende redenen voor slechte cijfers:

  • Je schoolwerk in de loop van de tijd niet bijgehouden, zodat je voor de toets te veel nieuwe stof in 1x moest leren.
  • Eén of meer herhaalrondes achterwege gelaten.
  • Niet gevisualiseerd, niet bewogen bij het leren en/of niet hardop geleerd (is ‘awkward‘).
  • Te snel na het inprenten overhoord (korte termijngeheugen), niet gecontroleerd op automatiseren.
  • De in de klas gemaakte opgaven voor de toets niet opnieuw gemaakt (als controle of je alles kent en als voorbereiding op de toets – want je krijgt meestal dezelfde soort opgaven op de toets; als je de opgaven opnieuw maakt, oefen je ook vooral in toepassen van de stof).