Ga in gesprek over wat je zoon/dochter voor doelen wil/moet halen. Kijk waar hij/zij wel toe bereid is. Helpt dit niet?

Wij zien een ‘vaste mindset’ eerder als een symptoom dan als iets waaraan afzonderlijk gewerkt kan worden: een symptoom van oud zeer, psychisch-emotionele ‘schade’. Misschien wel een regelrecht schooltrauma. Wij willen dan het probleem liever ‘bij de wortel aanpakken’: zorgen dat het kind of de jongere het betreffende stuk oud zeer verwerkt. Het is onze overtuiging dat de groeimindset, waarmee ieder mens geboren wordt, dan automatisch terugkomt. Wij verwijzen dus in deze gevallen naar een vorm van therapie.