Ontleden helpt je bij het leren van vreemde talen. Dat geldt voor beide soorten ontleden. Kijk maar in je boeken van de vreemde talen: alle hoofdstukken zijn opgebouwd rond de termen van ontleden. En bij talen met naamvallen (Duits, Latijn, Grieks), moet je heel goed de zinsdelen kunnen benoemen, anders snap je de naamvallen niet. Bij Latijn en Grieks moet je ook kunnen ontleden om goed te kunnen vertalen.

Als je goed kunt zinsontleden, kun je beter correct Nederlands schrijven. En waarom je dat zou willen, zie het antwoord op Waarom zou ik spelling leren? Elke app heeft toch autocorrect?

Als je goed kunt ontleden, weet je ook welke van deze twee halve zinnen correct is:

  • de gevaren die lachgas met zich meebrengt;
  • de gevaren die lachgas met zich meebrengen

In nummer 1 brengt lachgas gevaren met zich mee; in nummer 2 brengen gevaren lachgas met zich mee. Nummer 2 is wartaal! Zie je die gevaren al lopen, met lachgascapsules onder de arm? Meer voorbeelden vind je op deze website.