Je leest de tekst op verschillende manieren: de eerste keer voor overzicht, zodat je alle hoofdzaken kent; de tweede keer lees je voor de details, zodat je ook die helder hebt. Pas dan begrijp je de hele tekst.