‘Rijtje’ is de term die op school vooral wordt gebruikt voor een reeks woorden of werkwoordsvormen die je achter elkaar moet leren. Die moet je vooral leren bij een taal. Die rijtjes zijn vaak de basis van hoe de taal op school wordt aangeleerd. Als je die rijtjes niet kent, zal de taal altijd lastig voor je blijven.