Bij een woordpakket zijn woorden ingedeeld volgens de spellingregels. Zo wordt in de meeste, zo niet alle, lesmethodes van tegenwoordig op school gewerkt. Op internet vind je de woordpakketten van de meeste moderne lesmethodes door te googlen op woordpakket + de naam van de lesmethode.