‘Rijtje’ is de term die op school vooral wordt gebruikt voor een reeks woorden of werkwoordsvormen die je achter elkaar moet leren. Maar eigenlijk is een tafel ook een ‘rijtje’. En zo zijn er wel meer rijtjes op school, ook bij andere vakken.

Vroeger moesten de kinderen op de basisschool ook rijtjes leren bij topo: alle plaatsnamen van een provincie achter elkaar. Vraag je opa en oma maar of zij dat nog hebben moeten doen. Dit wordt tegenwoordig als nogal zinloos ervaren.