FAQ

FAQ

Maak gebruik van de filters om snel te zoeken

Wat kan ik met de stappenplannen?

Alles wat je moet onthouden, kun je stampen. Teksten en grammatica kun je alleen als een rijtje leren als je eerst een uittreksel schrijft.

Bij ons op school delen te toetsvragen in volgens RTTI. Wat is dat?

Het RTTI-model is een model voor de indeling van wat leerlingen moeten kunnen als ze de stof hebben bestudeerd.
Deze indeling wordt ook gebruikt bij het opstellen van toetsvragen. Er zijn R- vragen, T-vragen (van 2 soorten), en I-vragen. R staat voor reproductie (stampwerk), de eerste T voor toepassing in bekende situaties (bijvoorbeeld in oefeningen die je eerder hebt gehad), de tweede T voor Toepassing in onbekende situaties (bijvoorbeeld in een nieuw soort oefeningen) en de I voor Interpretatie.

Er wordt vanuit gegaan dat deze indeling van gemakkelijk naar moeilijk gaat. Dus R is gemakkelijk, I is lastig. Dit geldt echter niet voor creatief begaafden. Die willen altijd eerst weten ‘waarvoor dit nuttig is’: dus die beginnen bij I en R vinden ze lastig.

Ik vind stampen moeilijk, maar op school zeggen ze dat het simpel is. Hoe kan dat?

Voor zogenoemde analytisch begaafden is stampen niet zo moeilijk. Analytisch begaafden zijn goed in routines en kunnen daardoor goed automatiseren. Dat gaat bijna ‘vanzelf’. Maar voor creatief begaafden is het moeilijk.
Deze cursus is gemaakt voor creatief begaafden. Creatief begaafden zijn creatieve, associatieve denkers. In simpeler taal betekent dat, dat creatief begaafden een soort ‘uitvinders’ zijn. Zij willen steeds iets nieuws verzinnen. Dat is het pure tegendeel van routines en automatiseren. Logisch dat creatief begaafden stampen lastig vinden.

Ik vind stampen saai, kan het niet anders?

Stampvragen heten ook wel reproductievragen (reproduceren is letterlijk weergeven wat je hebt geleerd.) Vaak is het zo dat een toets bestaat uit reproductievragen en vragen waarbij je de ‘gestampte’ kennis moet toepassen. Goed stampen is dus heel belangrijk om een voldoende te halen. als je de stof goed uit je hoofd geleerd hebt, heb je in ieder geval die vragen goed!
Op het VWO zijn er leraren die geen stampvragen geven, maar alleen vragen geven waarbij je je kennis moet toepassen – of er een mening over moet hebben. Als je dan niet hebt gestampt, kun je die vragen niet juist beantwoorden. Dus stampen is de basis. je kunt er niet omheen