Wij helpen creatief
(hoog)begaafden

Zie jij je kind worstelen
met zichzelf en met school?

Onderpresteren is een groot probleem

Onderpresteren is minder laten zien dan je kunt – en bent. Tenminste: dat is de definitie van Wijkunnenmeer. Onderpresteren is een groot probleem. Van onderpresteren kun je doodongelukkig worden. Op school wordt onderpresteren vaak niet gezien. Dat komt doordat onderpresteerders er vaak op uit zijn niet als slim gezien te worden. Of doordat ze met heel andere dingen bezig zijn: dromen, weerstand etc. Ook dat ze ongelukkig zijn, wordt vaak niet onderkend, omdat kinderen dat op school niet graag laten zien (ongelukkig lijkt zwak en werkt pesten in de hand…dat weten kinderen).

Voor wie is Wijkunnenmeer?

Wijkunnenmeer helpt creatief begaafden die onderpresteren. Onder hen zijn veel hoogbegaafden. In onze ervaring zijn het vooral de creatief begaafden die onderpresteren. Logisch, want school is meestal op hen niet ingericht. Creatief werken is op school vaak alleen ‘franje’. En franje, daar raken creatief begaafden juist van in de war.

Wij zien dat leerlingen die tegelijkertijd creatief begaafd én hoogbegaafd zijn, het op school vaak erg moeilijk hebben. Zij hebben ten eerste problemen door hun creatieve manier van denken en ten tweede door hun IQ (soms zijn ze slimmer dan de leerkracht/docent…). Het IQ brengt ook nog eens een set karaktereigenschappen mee waarop school niet erg is ingericht: perfectionisme, gevoeligheid, hang naar autonomie en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Het probleem is groter, naarmate het IQ hoger is. Voor 145+’ers is er nauwelijks tot geen passend onderwijs.

Ik herken mijn kind!

Wat nu?!

Op onze welkomstpagina staan 5 stappen en een aantal GRATIS downloads om erachter te komen of je bij ons goed zit.

Je kan je ook aanmelden voor onze GRATIS minicursus ‘Grip op onderpresteren in 7 stappen‘.

Belangrijke links

In dit schema kun je zien, wat de
doelgroep is van Wijkunnenmeer

Doelgroep Wijkunnenmeer

Creatief begaafd. Wat is dat?

Creatief begaafden zijn associatieve, creatieve denkers. Je hoeft dus niet goed zijn in dingen maken met je handen, om creatief begaafd te zijn. Het gaat erom hoe je denkt. Creatief begaafden vind je in alle IQ’s: ze kunnen laag-, gemiddeld en hoogbegaafd zijn.

Creatief begaafden zijn over het algemeen ook hooggevoelig. Dat betekent dat ze het liefst leren met al hun zintuigen – maar ook snel zintuiglijk overprikkeld zijn.

Volgens het artikel ‘Omgekeerd Briljant’ van Linda Silverman (p.5) is 33% van de mensen – dus ook van de leerlingen op scholen – creatief begaafd.

Creatief begaafden hebben, zo merken wij, een soort afstreeplijst in hun hoofd. Is iets leuk, dan doen ze het. Bij ‘niet leuk’, vragen ze: is het nuttig? Niet leuk en niet nuttig, wordt een moeilijk verhaal. Tenzij de leerkracht/docent ‘leuk’ is, dan kan opeens iets niet-leuks of niet-nuttigs toch leuk worden. ‘Relatie’ komt voor hen op de allereerste plaats.

Creatief begaafden zijn uitvinders, altijd gericht op het bedenken van iets nieuws. Dit is het pure tegendeel van routines. School is echter gebaseerd op het aanleren van routines.

Hoogbegaafd. Wat is dat?

Daar gaat het mis. Hoogbegaafdheid is een aangeboren potentieel. Het kan niet zomaar verdwijnen, behalve als je een hersenbeschadiging oploopt.

Je kunt je intelligentie in meer of mindere mate gebruiken en je kunt je vaardigheden uitbouwen. Vaardigheden die je niet gebruikt, verleer je. Hoogbegaafden zijn zowel in staat tot analytisch denken, als tot creatief denken. Maar iedereen blijkt toch een voorkeur te hebben voor het een of het ander.

Degenen met een uitgesproken voorkeur voor creatief denken, zien wij op school in de problemen komen. Het is een ervaringsfeit dat dit meer gebeurt naarmate het IQ hoger is.

Een greep uit onze referenties

‘Just to let you know: boze puber op heenreis werd swingend en zingend happy child op terugweg. Verschil van dag en nacht. Hij ziet het weer helemaal zitten.’
P, moeder van V.
‘Het was fijn voor mijn dochter om tussen andere VWO’ers te zitten die er moeite mee hebben en te zien dat ze niet de enige is. Ik vond het ook leerzaam om te zien hoe je met onwillige pubers omgaat!’
Mariëlle
‘A. was razend enthousiast. Ik heb hem gevraagd om een punt te geven: je kreeg spontaan een 12. Als dit beklijft dan is dit het grootste cadeau wat we hem samen kunnen geven.’
B.M.
Ilse Reijgwart

Lees hier mijn publicaties
in het blad ‘Signaal‘ van Pharos

Naast deze publicaties vind je ook diverse
BLOGS op onze website

Wat hebben creatief-begaafd-zijn en hoogbegaafdheid te maken met onderpresteren?

Over de relatie tussen creatief-begaafd-zijn, hoogbegaafdheid en onderpresteren is weinig bekend. Dat hoogbegaafden onderpresteren, is genoegzaam bekend. De onderwijsraad schreef bijvoorbeeld in 2007 in het rapport “Presteren naar vermogen”: “Het primair onderwijs kent ruim 37.000 hoogbegaafden. Het aandeel hoogbegaafde leerlingen dat onder het eigen niveau presteert varieert van ongeveer 30% bij leerlingen met een IQ rond de 130 (relatief de grootste groep hoogbegaafden) tot ongeveer 60% bij leerlingen met een IQ dat beduidend hoger ligt (een relatief kleine groep van de hoogbegaafden). Op basis hiervan kan het gemiddelde percentage onderpresterende hoogbegaafden in het primair onderwijs op ongeveer 30 tot 40% worden geschat.”

Vanuit de praktijk sprekend, denken wij, dat deze situatie nog niet veel veranderd is.

Hoeveel creatief begaafden onderpresteren, is niet bekend. Er zijn niet eens volledige testen om te bepalen op iemand creatief begaafd is, al zij er wel subtests van de WISC- en Raven-test die daar aanwijzingen voor geven (en De Amerikaanse Linda Silverman spreekt echter wel over een ‘Visual-Spatial Identifier’ in haar boek Upside-down Brilliance, Denver, Colorado 2002: p. 317 e.v.)

Dat betekent dat over de relatie tussen creatief begaafd, hoogbegaafd en onderpresteren kunnen geen ‘harde’ uitspraken worden gedaan. Wij kunnen alleen maar zeggen dat wij onderpresteren alleen zien bij leerlingen bij wie wij de kenmerken zien van creatief-begaafdheid. En dat wij uitsluitend creatief hoogbegaafden door onderpresteren totaal zien vastlopen.

Maar ja, creatief (hoog)begaafden vormen natuurlijk ook precies onze doelgroep… ?

Ik herken mijn kind! Wat nu?

Op onze welkomstpagina staan 5 stappen en een aantal GRATIS downloads om erachter te komen of je bij ons goed zit. Je kunt je natuurlijk ook direct aanmelden voor één van onze bootcamps.