Onderpresteerders weer laten stralen? Hier 10 tips!

Onderpresteren is narigheid, in de eerste plaats voor de onderpresteerder zelf. Onderpresteren maakt dood- en doodongelukkig. En dan voor de ouders, die hun kind zien worstelen met zichzelf en met school. Daarnaast leidt onderpresteren maar al te vaak tot communicatieproblemen tussen ouders en school. Je zakt met zijn allen al gauw weg in een moeras van woede, conflicten, machteloosheid, angst en verdriet.

Als ouder ben je er mooi klaar mee…

Ouders hebben vaak als eersten in de gaten dat hun kind onderpresteert. Zij kunnen zien dat er twee versies zijn van hun kind: een school- en een thuisversie. Toch sta je als ouder behoorlijk machteloos. Onderpresteren is een beschermingsmechanisme. Jij weet dat het op termijn niet goed is en je wilt dat het onderpresteren stopt…. maar je kind laat zich niet helpen.

School herkent niet altijd onderpresteerders

Dat terwijl de school de problemen vaak niet ziet en misschien zelfs wel ontkent. Misschien nemen ze je kind wel in bescherming tegen jou, omdat ze jou zien als een ‘pushende ouder’. Ik heb het allemaal zelf meegemaakt en het is NIET fijn!

10 pedagogische tips…

Onlangs heb ik een een artikel geschreven met 10 pedagogische tips bij onderpresteren. Die tips komen uit de praktijk, uit mijn ervaring met mijn eigen kinderen en met de onderpresteerders die ik in de loop der tijd geholpen heb.

… voor ouders, opa’s, oma’s, sportclubs én school

Het zijn tips niet alleen voor ouders, maar ook voor opa’s en oma’s, sportclubs én voor school. Je kunt ze gelijk toepassen. Voor ouders misschien een hele opluchting. Eindelijk kun je wat doen…, want onderpresteren is vreselijk om aan te zien!

Het artikel vind je hier: Wijkunnennmeer-Signaal-Artikel-10-pedagogische-tips

Let op, het artikel heeft vier bladzijden, dus even doorscrollen naar beneden voor de alle tips!

Dit artikel is gepubliceerd in Signaal 47, februari 2015. Signaal wordt uitgegeven door Pharos, de landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen. De inhoud van dit artikel is echter relevant voor ouders en opvoeders van alle onderpresteerders.