PGB-begeleiding door falend onderwijssysteem

PGB-begeleiding voor schooluitvallers is steeds harder nodig. Hieronder verhalen van zomaar twee dagen PGB-zorg tussen uitvallers in het onderwijs. Beetje verdrietig! (Understatement!) Ik kan in mijn eentje wel een heel zwartboek schrijven over schooluitval: de redenen, de falende communicatie ouders – school – andere instanties….

Leerling 1: hoogbegaafd, maar het lukt niet op school

Jongen, 2 VWO. Veel te lang niet gezien in zijn slimheid, en heeft nooit leren stampen. Heeft de moed al bijna opgegeven, maar wil en zál het VWO halen. Hij moet echter opeens heftig aan de bak, ziet hoge bergen waar hij overheen moet. Hij kàn het, dat is zeker. Maar kan hij het nog opbrengen? Wij gaan ons op alle manieren inzetten in hem te ‘redden’. Hopelijk lukt het om tenminste PGB te krijgen voor specialistische activerende begeleiding: structureren, plannen en zelfstandig worden…

Leerling 2: hoogbegaafd en ook nooit leren leren

Jongen, 3 VWO. Doet enorm zijn best, ondanks angsten en schooltrauma’s. Stapje voor stapje neemt hij weer verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. Hij ziet dezelfde bergen voor zich als leerling 1. Met vereende krachten hijsen we hem er doorheen: moeder en begeleiders. Naast particulier school minimaal 15(!) uur PGB-begeleiding nodig per week…

Leerling 3: thuiszitter, leert via IVIO

Meisje, met 16 nog bezig in 2 H/V. Net nu het leren gestructureerd begint te gaan, uitgevallen met PTSS en burnoutklachten. Ook ten gevolge van schooltrauma’s. Opgedaan vanaf groep 3 (moest maandenlang op de gang zitten omdat ze gemakkelijk werk weigerde). Misschien dat die klachten nu naar boven komen omdat ze er eindelijk mogen zijn, nu zij gezien wordt als de bijzondere persoon die ze is?

Leerling 4: gesprek ouders-gemeente vastgelopen

Jongen, 14, thuiszitter met schooltrauma’s. Ouders hadden zoëven gesprek bij de gemeente over hoe nu verder. Daar is niet geluisterd naar verhaal ouders. Vervolg: Veilig-Thuismelding en inschakelen Raad voor de kinderbescherming. Wat?! Op school getraumatiseerd, een intussen nauwelijks meer testbaar maar slim & leerbaar kind tegen de ouders beschermen? Die hem overal verdedigen en bij uitblijven van thuisonderwijs, dat nu zelf maar organiseren en betalen…Gekte!

Leerling 5: ook verdrietig verhaal

Jongen (17) zoon van lieve vriendin waar ik vaak logeer op mijn reizen als ambulant begeleider. Heeft al 5 (!) jaar geen onderwijs gehad, zelfs geen thuisonderwijs.

Dus:

Politiek, ministerie van onderwijs, scholen, inspectie, word wakker! Dit kost klauwen: aan geld, energie en vooral: levensgeluk!

Natuurlijk worden er kinderen verwaarloosd en mishandeld, ook in Nederland. Maar niet in deze groep, de slimme schooluitvallers. In ieder geval niet door de ouders. Scholen zijn het, die met de beste bedoelingen (dat hebben wij van nabij gezien), vaak meer kapotmaken dan je lief is. Omdat ze niet weten hoe om te gaan met deze kids.
Dus stop de bemoeizorg voor deze groep en maak werk van echt passend onderwijs voor iedereen!