Onze Stappenplannen voor leren leren: ons ei van Columbus!

Centraal in onze begeleiding voor leren leren (aanleren studievaardigheden, ontwikkelen van executieve functies) staan onze stappenplannen voor Snel & slim studeren. Die zijn op alle punten afgestemd op de eigenschappen en de leerbehoeften van creatief begaafden.

Creatief begaafden weten vaak niet HOE ze het best kunnen leren. Daarom bieden wij ze ‘hapklare’ stappenplannen voor leren leren aan, die ze kunnen gebruiken. De stappenplannen zijn bedoeld als een leidraad bij het leren. Als een kind of jongere de stappenplannen wil aanpassen, – of zelf een betere methode heeft – dan is dat natuurlijk prima.

Alleen: door jarenlange ervaring weten wij dat dit werkt. En waarom zou je wat werkt, niet proberen – als je zelf niet zo goed weet hoe je het leren het beste kunt aanpakken?

Creatief begaafden zijn uitvinders

Veel creatief begaafden leren op school niet HOE ze het beste dingen uit hun hoofd kunnen leren: spelling, tafels, rijtjes, woorden teksten. Dit komt doordat creatief begaafden gericht zijn op telkens weer iets nieuws uitvinden. Uitvinden is het tegendeel van onthouden, routines en automatiseren. En onthouden en routines, daarop zijn nou net de basisvaardigheden op school gebaseerd: onthouden in de taxonomie van Bloom – en de R van reproductie in RTTI staan in de meeste methoden aan de basis van het leerproces. Daar hebben creatief begaafden dus, een enkele uitzondering daargelaten, hulp bij nodig. Maar die hulp komt niet altijd, omdat school er gewoon vanuit gaat dat je dit zonder hulp wel kunt.

Creatief begaafden houden niet van herhaling

Daarnaast houden creatief begaafden per definitie niet van herhaling. Uitvinden kan gezien worden als het tegenovergestelde van herhalen. Herhaling is echter broodnodig om iets niet te vergeten (= onthouden, reproduceren): zo werken onze hersenen nu eenmaal. Juist via herhaling worden nieuwe verbindingen aangelegd in de hersenen; een functie die je niet gebruikt, wordt afgebroken.

Creatief begaafden zijn goed in zintuiglijke waarneming

Wijkunnenmeer biedt stappenplannen voor automatiseren, waarbij creatief begaafden leren automatiseren met gebruik van hun sterke kant: zintuiglijke waarneming. Daarnaast zijn de stappenplannen gebaseerd op een slim en efficiënt systeem van herhaling: niet te veel en niet te weinig.

Snel & slim studeren met onze stappenplannen

Wij leren kinderen en jongeren leren aan de hand van stappenplannen voor de basisvaardigheden die je moet kunnen op school. Ze vertellen je stap voor stap wat je naar ons idee het beste kunt doen als je bijvoorbeeld woorden moet leren of een tekst voor geschiedenis, aardrijkskunde, etc.

De stappenplannen van Wijkunnenmeer zijn geen verzameling losse tips, maar een samenhangend geheel

Dat betekent dat onze studievaardigheidstrainingen niet zijn opgebouwd als een losse verzameling ‘handige tips’ die je bij het leren kunt gebruiken. We geven geen suggesties maar duidelijke aanwijzingen.
Concreet:
Wij zeggen niet: je zou bij het uit je hoofd leren hardop kunnen leren. Of: je zou kunnen proberen alles wat je moet leren te visualiseren; probeer het maar eens met een telefoonnummer…
Visualiseren, hardop leren, etc. zijn geïntegreerd in onze stappenplannen, die elk als doel hebben dat je een basisvaardigheid onder de knie krijgt: tafels leren, spelling leren (basisschool), rijtjes leren, woorden leren (voortgezet onderwijs), etc.

Alle stappenplannen van Wijkunnenmeer hangen met elkaar samen

Daarnaast zijn alle stappenplannen op elkaar afgestemd. Dit betekent dat je er niet een deel uit kunt halen, en de rest niet doen. Dan werken ze niet – of niet optimaal.

Welke stappenplannen biedt Wijkunnenmeer?

Voor basisonderwijs zijn de volgende stappenplannen beschikbaar:

 • Stappenplan Snel & slim spelling leren;
 • Stappenplan Snel & slim tafels leren;
 • Stappenplan Snel & slim topo leren;
 • Stappenplan Snel & slim woorden leren;
 • Stappenplan Snel & slim begrijpend lezen;
 • Stappenplan Snel & slim werkstuk maken;
 • Stappenplan Snel & slim spreekbeurt maken.

Voor voortgezet onderwijs zijn de volgende stappenplannen beschikbaar:

 • Stappenplan Snel & slim rijtjes leren;
 • Stappenplan Snel & slim woorden leren;
 • Stappenplan Snel & slim tafels leren;
 • Stappenplan Snel & slim uittreksel maken;
 • Stappenplan Snel & slim uittreksel leren;
 • Principes van plannen;
 • Stappenplan Snel & slim routines de baas;
 • Stappenplan Snel & slim wiskunde de baas;
 • Stappenplan Snel & slim wiskunde leren;
 • Stappenplan Snel & slim Latijn & Grieks vertalen;
 • Stappenplan Snel & slim ontleden (zinsdelen);
 • Stappenplan Snel & slim stampwerk inhalen;
 • Stappenplan Snel & slim spreekbeurt maken.
 • Stappenplan Snel & slim werkstuk maken.