Workshop Grip op onderpresteren

Voor scholen (basisonderwijs, brugklasteams) en ouderverenigingen.

Wijkunnenmeer biedt een workshop over onderpresteren met de volgende inhoud:

  • Wat is onderpresteren?
  • 3 redenen waarom onderpresteren heel ongelukkig maakt.
  • Onderpresteren: wie?
  • Waarom is onderpresteren per definitie zo onzichtbaar op de basisschool maar meestal wel zichtbaar in het voortgezet onderwijs? Signalen.
  • 5 don’ts in het omgaan met onderpresteerders.
  • 5 do’s om onderpresteren te voorkomen en te genezen.
  • Checklist voor ouders.

Ilse Reijgwart vertelt over onderpresteren aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zij nodigt de toehoorders uit zich aan haar verhaal te spiegelen.