Onderpresteren? 10 tips voor de ouders en school!

Onderpresteren op school is funest voor een kind

Van onderpresteren op school word je dood- en doodongelukkig. Het is funest voor het zelfbeeld. Want als kinderen eenmaal een tijd stelselmatig onder hun niveau werken, worden ze niet uitgedaagd om studievaardigheden aan te leren – zodat het leren op een bepaald moment niet meer lukt. Veel onderpresteerders voelen zich na verloop van tijd dan ook ‘dom’.

Als er niet wordt ingegrepen, komt een kind aan het eind van de rit van school met een te lage opleiding in verhouding tot zijn of haar capaciteiten, een laag zelfbeeld en een levenshouding die gekenmerkt wordt door afhankelijkheid en hulpeloosheid. Daar zit niemand op te wachten… Dus is het zaak dat het onderpresteren op school zo gauw mogelijk ophoudt.

Maar wat kan school doen?

Scholen zitten vaak met de handen in het haar als het om onderpresteren gaat. Onderwijskrachten kunnen het vaak niet zien, want onderpresteerders zelf doen er alles aan om op school hun capaciteiten en interesses te verbergen.

Ook als school het onderpresteren wel ziet, is het nog een hele puzzel om het te stoppen. Toch is het wel mogelijk. Tip 1 is ALTIJD de communicatielijnen tussen school en ouders open te houden. Beiden hebben deel van de oplossing in handen. Ook zou het fijn zijn als de pedagogische aanpak op school en thuis overeenkomt. Niet autoritair, maar ook niet te toegeeflijk. Structureren en eisen stellen is het devies. Maar altijd op een respectvolle manier. Een bepaalde mate van autonomie is voor onderpresteerders heel belangrijk. En help ze met leren, want ze weten vaak niet HOE ze het werk het beste aan kunnen pakken.

Lees meer in dit artikel: Wijkunnenmeer-Signaal-Artikel-10-tips-om-onderpresteerders-weer-fluitend-aan-het-werk-te-krijgen.
Let op: het artikel heeft vier bladzijden, dus even naar beneden scrollen voor de alle tips!

Dit artikel is gepubliceerd in Signaal 48, juni 2015. Signaal wordt uitgegeven door Pharos, de landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen. De inhoud van dit artikel is echter relevant voor ouders en opvoeders van alle onderpresteerders.