Zie jij je kind worstelen?

Met school – en met zichzelf?

Wijkunnenmeer helpt creatief begaafden en hoogbegaafden die onderpresteren. Zodat ze weer kunnen sprankelen, op school en thuis. Nieuwsgierig? Volg de GRATIS MINICURSUS met test en praktische tips en ontdek alles over onderpresteren om je kind te helpen!

Ja, ik wil de GRATIS MINICURSUS!
kwaliteitsregisterhoogbegaafdheid wijkunnenmeer
crkbo wijkunnenmeer
skj jeugd wijkunnenmeer
adiona wijkunnenmeer

Dit zeggen onze leerlingen over ons:

“Ilse heeft mij geholpen met Latijn goed leren. Ik gebruik nu de Snel & Slim methode. Die methode helpt me heel erg goed. Als ik nu een toets heb gemaakt ben ik nu rustig omdat ik weet dat het goed is gegaan.”

Joris (12)

“Hierna ga ik sowieso hogere cijfers halen!”

Deelnemer Bootcamp Snappen & stampen

“Nu heb ik een beter plan van aanpak: die stappenplannen zijn heel erg fijn.”

Deelnemer Bootcamp Snappen & stampen

“Ik denk dat ik tijd ga overhouden omdat dit sneller werkt en veel handiger is.”

Deelnemer Bootcamp Snappen & stampen

“Leren is niet zo moeilijk als je soms denkt, als je maar weet HOE.”

Deelnemer Bootcamp Snappen & stampen

“Het is zo fijn dat jij altijd het talent ziet van kinderen, niet wat ze niet kunnen.”

Wessel (15)

“Fantastisch hoe jij Tim helpt en begeleidt. Echt goed, de resultaten spreken voor zich.”

George Kanis

Creatief begaafd, hoogbegaafd en onderpresteren

 

Onderpresteren is een groot probleem

Onderpresteren is minder laten zien dan je kunt – en bent. Tenminste: dat is de definitie van Wijkunnenmeer. Onderpresteren is een groot probleem. Van onderpresteren kun je doodongelukkig worden. Op school wordt onderpresteren vaak niet gezien. Dat komt doordat onderpresteerders er vaak op uit zijn niet als slim gezien te worden. Of doordat ze met heel andere dingen bezig zijn: dromen, weerstand etc. Ook dat ze ongelukkig zijn, wordt vaak niet onderkend, omdat kinderen dat op school niet graag laten zien (ongelukkig lijkt zwak en werkt pesten in de hand…. dat weten kinderen).

Voor wie is Wijkunnenmeer?

Wijkunnenmeer helpt creatief begaafden die onderpresteren. Onder hen zijn veel hoogbegaafden. In dit schema kun je zien, wat de doelgroep is van Wijkunnenmeer:

Soort begaafdheid


IQ

Praktisch Analytisch Creatief
+++ Uitzonderlijk hoogbegaafd:145+
++ Hoogbegaafd: 130-145
+ Meerbegaafd

In onze ervaring zijn het vooral de creatief begaafden die onderpresteren. Logisch, want school is meestal op hen niet ingericht. Creatief werken is op school vaak alleen ‘franje’. En franje, daar raken creatief begaafden juist van in de war.

Wij zien dat leerlingen die tegelijkertijd creatief begaafd én hoogbegaafd zijn, het op school vaak erg moeilijk hebben. Zij hebben ten eerste problemen door hun creatieve manier van denken en ten tweede door hun IQ (soms zijn ze slimmer dan de leerkracht/docent…). Het IQ brengt ook nog eens een set karaktereigenschappen mee waarop school niet erg op is ingericht: perfectionisme, gevoeligheid, hang naar autonomie en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Het probleem is groter, naarmate het IQ hoger is. Voor 145+-ers is er nauwelijks tot geen passend onderwijs.

Wat is dan precies creatief begaafd?

Creatief begaafden zijn associatieve, creatieve denkers. Je hoeft dus niet goed zijn in dingen maken met je handen, om creatief begaafd te zijn. Het gaat erom hoe je denkt. Creatief begaafden vind je in alle IQ’s: ze kunnen laag-, gemiddeld en hoogbegaafd zijn.

Creatief begaafden zijn over het algemeen ook hooggevoelig. Dat betekent dat ze het liefst leren met al hun zintuigen – maar ook snel zintuiglijk overprikkeld zijn.

Volgens het artikel ‘Omgekeerd Briljant’ van Linda Silverman (p.5) is 33% van de mensen – dus ook van de leerlingen op scholen – creatief begaafd.

Creatief begaafden hebben, zo merken wij, een soort afstreeplijst in hun hoofd. Is iets leuk, dan doen ze het. Bij ‘niet leuk’, vragen ze: is het nuttig? Niet leuk en niet nuttig, wordt een moeilijk verhaal. Tenzij de leerkracht/docent ‘leuk’ is, dan kan opeens iets niet-leuks of niet-nuttigs toch leuk worden. ‘Relatie’ komt voor hen op de allereerste plaats.

Creatief begaafden zijn uitvinders, altijd gericht op het bedenken van iets nieuws. Dit is het pure tegendeel van routines. School is echter gebaseerd op het aanleren van routines.

En wat is hoogbegaafd?

Daar gaat het mis. Hoogbegaafdheid is een aangeboren potentieel. Het kan niet zomaar verdwijnen, behalve als je een hersenbeschadiging oploopt.

Je kunt je intelligentie in meer of mindere mate gebruiken en je kunt je vaardigheden uitbouwen. Vaardigheden die je niet gebruikt, verleer je. Hoogbegaafden zijn zowel in staat tot analytisch denken, als tot creatief denken. Maar iedereen blijkt toch een voorkeur te hebben voor het een of het ander.

Degenen met een uitgesproken voorkeur voor creatief denken, zien wij op school in de problemen komen. Het is een ervaringsfeit dat dit meer gebeurt naarmate het IQ hoger is.

Wat hebben creatief-begaafd-zijn en hoogbegaafdheid te maken met onderpresteren?

Over de relatie tussen creatief-begaafd-zijn, hoogbegaafdheid en onderpresteren is weinig bekend. Dat hoogbegaafden onderpresteren, is genoegzaam bekend. De onderwijsraad schreef bijvoorbeeld in 2007 in het rapport “Presteren naar vermogen”: “Het primair onderwijs kent ruim 37.000 hoogbegaafden. Het aandeel hoogbegaafde leerlingen dat onder het eigen niveau presteert varieert van ongeveer 30% bij leerlingen met een IQ rond de 130 (relatief de grootste groep hoogbegaafden) tot ongeveer 60% bij leerlingen met een IQ dat beduidend hoger ligt (een relatief kleine groep van de hoogbegaafden). Op basis hiervan kan het gemiddelde percentage onderpresterende hoogbegaafden in het primair onderwijs op ongeveer 30 tot 40% worden geschat.”

Vanuit de praktijk sprekend, denken wij, dat deze situatie nog niet veel veranderd lijkt te zijn.

Hoeveel creatief begaafden onderpresteren, is niet bekend. Er zijn niet eens volledige testen om te bepalen op iemand creatief begaafd is, al zij er wel subtests van de WISC- en Raven-test die daar aanwijzingen voor geven (en De Amerikaanse Linda Silverman spreekt echter wel over een ‘Visual-Spatial Identifier’ in haar boek Upside-down Brilliance, Denver, Colorado 2002: p. 317 e.v.)

Dat betekent dat over de relatie tussen creatief begaafd, hoogbegaafd en onderpresteren kunnen geen ‘harde’ uitspraken worden gedaan. Wij kunnen alleen maar zeggen dat wij onderpresteren alleen zien bij leerlingen bij wie wij de kenmerken zien van creatief-begaafdheid. En dat wij uitsluitend creatief hoogbegaafden door onderpresteren totaal zien vastlopen.

Maar ja, creatief (hoog)begaafden vormen natuurlijk ook precies onze doelgroep…. 🙂

Herken je je kind?

Of als je gelijk actie wilt: neem vandaag nog contact op.

Over Ilse Reijgwart

Slimme, gevoelige, creatieve meid die vaak meer kon dan zij liet blijken, blogt over onderpresteren, meer- en hoogbegaafdheid, (hoog)gevoeligheid en alle ‘stempels’ die je tegenwoordig maar kunt krijgen. Haar motto’s: ‘wees wie je bent’ en ‘doe maar gek, dan doe je gewoon genoeg’!

>> Meer over Ilse
>> Meer over Lars
>> Meer over Wijkunnenmeer

Agenda

Wat? Bootcamp Snappen & stampen
(10x per jaar)
Voor wie? Leerlingen onder- en middenbouw VO
Wanneer en waar?
2 november Austerlitz
23 november Austerlitz (laatste van dit kalenderjaar)
Boek Nu!
Tijd? 9.15-16.00 uur
(inloop vanaf 9.00 uur)
Kosten? € 219,00 voor de hele dag, inclusief drinken, koekjes, fruit, lunch en lesmateriaal


Zelf een Bootcamp organiseren? Min. 5 deelnemers, 15% korting voor organisator. Neem contact op: info@wijkunnenmeer.nl


Wat? Minibootcamp Stampen voor de basisschool
(5x per jaar)
Voor wie? Leerlingen midden- en bovenbouw basisonderwijs
Wanneer en waar?
9 november Austerlitz
Tijd?
9.15-12.15 uur Boek Nu! 
14.00 – 17.00 uur (VOL)
Kosten? € 119,00 inclusief drinken, koekjes, fruit en materiaal


Zelf een Bootcamp organiseren? Jij werft een groep en krijgt zelf 15% korting. Neem contact op voor de spelregels: info@wijkunnenmeer.nl


Wat? Bootcamp Brugklas-toolkit
(Alleen vlak voor zomervakantie, 2 groepen per datum)
Voor wie? leerlingen die komend schooljaar naar de brugklas gaan.
Wanneer en waar?
20 juni + 19 september 2020 Austerlitz
Zie Boek Nu!
Tijd? 14.00 – 17.00 uur.
Als de middaggroep vol is, ook ochtendgroep: 9.15-12.15 uur.

Kosten? € 214,00 inclusief drinken, koekjes, fruit en lesmateriaal