Begeleiding van een brugklasser door Ilse Reijgwart van WijkunenmeerWijkunnenmeer helpt creatief begaafden die onderpresteren. Onderpresteren is ‘er te weinig van bakken’ op school – in verhouding tot wat je echt kunt. Creatief begaafden zijn associatieve, creatieve denkers. Zowel creatief begaafd zijn als onderpresteren komen voor bij elk IQ.

Toch is de doelgroep van Wijkunnenmeer is meestal meer- tot hoogbegaafd. Misschien heeft dit ermee te maken dat wij, de mensen achter Wijkunnenmeer, zelf ook (creatief) hoogbegaafd zijn. En verder is onderpresteren het Grote Spookbeeld bij ouders van hoogbegaafden. En terecht! je kunt er erg ongelukkig van worden…

Wij helpen diverse uitzonderlijk begaafden, met IQ 145+. Het lukt ons tot nu toe altijd, ook hen op school binnenboord te houden.

Wijkunnenmeer is opgericht door Ilse Reijgwart, zelf creatief begaafd en jarenlang onderpresteerder. De naam Wijkunnenmeer betekent dus: Ik (Ilse) kan meer, jij kunt meer, wij kunnen meer – dan je op het eerste gezicht zou denken. Ilse is immers zelf deel van de doelgroep. Overigens geldt dit voor alle medewerkers die sinds de oprichting, voor Wijkunnenmeer zijn gaan werken.*

Onderpresteren is in onze visie, een psychisch beschermingsmechanisme dat onbewust in werking gaat. Het is een masker, waar je als buitenstaander moeilijk doorheen prikt. Daardoor is het in hoge mate onzichtbaar.

Ook de onderpresteerder zelf heeft meestal geen grip op dit mechanisme. Omdat het een beschermingsmechanisme is, zal hij/zij er onbewust op uit zijn, dat masker zo lang mogelijk in stand te houden.

Hoe ontstaat onderpresteren?

Onderpresteren ontstaat door een verkeerde pedagogische aanpak en/of niet-passend onderwijs: een kind gaat onderpresteren als pedagogisch, didactisch en/of inhoudelijk zijn of haar leerbehoeften niet worden vervuld. Het voelt zich niet gezien. Het denkt dat het ‘anders’ is, of ‘raar’. Of dat de buitenwereld ‘vreemd’ is. In ieder geval is er iets mis tussen hen en school. Ze vinden het er ‘saai’.

Dat deze kinderen niet presteren is een gevolg van psychisch afhaken. Vaak leidt onderpresteren dan ook tot aangeleerde hulpeloosheid en afhankelijkheid. Onderpresteren kan iemand dood- en doodongelukkig maken.

Dus naast een psychische oorzaak (zich niet gezien voelen), heeft onderpresteren op zichzelf ook weer een psychisch effect. Onderpresteerders voelen zich niet gezien, en willen zelf ook niet meer opvallen. Intussen maakt hen dat ook ongelukkig: verdrietig, boos, opstandig, enz.

Dit is een vicieuze cirkel, die moeilijk te doorbreken is: vooral ook omdat onderpresteren vaak zo onzichtbaar is. eer over onderpresteren lees je op deze site op de pagina Over onderpresteren en in mijn blogs: bijvoorbeeld in dit blog

Vooral creatief begaafden onderpresteren

Onderpresteren komt vooral voor bij creatief begaafden. Het onderwijs sluit te weinig aan bij hun leerbehoeften. Sterker nog: deze groep wordt in het onderwijs veel te weinig gezien. Ze worden aan hun lot overgelaten en leren niet leren, omdat ze vanzelf begrijpen wat er van hen verwacht wordt. Daardoor presteren ze (ver) onder hun niveau. Ze raken in de war en geven het op zich in te spannen.

Soms leidt dit tot regelrechte schooluitval: thuiszitten.

Waarom Wijkunnenmeer?

Wijkunnenmeer helpt onderpresteerders weer te sprankelen, op school en thuis. Wij vinden dat elk kind het recht heeft om zich blij en gelukkig te voelen en in zijn/haar kracht te staan.

Het doel van ons werk is, om de onderpresteerders te helpen, die door onderpresteren ongelukkig worden.

Van ons hoeft niet iedereen het beste uit zichzelf te halen (al doen wij dat zelf wél). Iedereen is vrij die keus al dan niet te maken. Wij helpen diegenen die gemotiveerd zijn om te stoppen met onderpresteren.

Wat kun je verwachten van Wijkunnenmeer?

Wij helpen onderpresterende, afhakende/afgehaakte kinderen/jongeren om alsnog aansluiting bij het onderwijs te vinden. Wij zorgen dat je weer overzicht krijgt over wat je moet doen, en HOE. We bieden stappenplannen voor leren leren, vooral stampen, plannen en wiskunde. We leren je leren met gebruik van zoveel mogelijk zintuigen: zien, spreken, horen, bewegen; en we leren je stapelend leren, via een slim systeem van herhaling: niet teveel en niet te weinig.

Overzicht leidt tot rust in je hoofd en grip op het schoolwerk. Daar word je vanzelf een stuk blijer van – denken wij.

Als het even kan, biedt Wijkunnenmeer begeleiding voordat het echt misgaat. Helaas worden wij ook geregeld ingeschakeld als kinderen al (langere tijd) thuiszitten. Dan ondersteunen wij kinderen, ouders en school om alsnog een passend vervolg in het onderwijs te kunnen vinden: binnen of buiten het reguliere schoolsysteem.

Wij denken creatief mee, en komen met out-of-the-box-oplossingen. Dat is onze specialiteit. Onze insteek daarbij is, bruggen te bouwen tussen de verschillende partijen. En wij laten niet los! Vraag maar aan onze klanten!

Wat doen wij niet?

Wij bieden geen motivatietrajecten. Wie ons volgt op FB, weet: wijzelf zijn op veel punten geen fan van het reguliere onderwijssysteem. Wij helpen kinderen en jongeren om hun draai te vinden binnen dat systeem, en zo snel en ‘pijnloos’ mogelijk door hun schooltijd heen te komen. Eigenlijk zijn wij net de Belastingdienst: leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker. 🙂

Motto: lukt het niet, maak het moeilijker

Het is de ervaring dat onze doelgroep het goed doet op uitdaging, op elk terrein. Zij willen graag ‘volwassen’ behandeld worden. Daarnaast werkt het niet om ze een worst voor te houden: ‘als jij de basisstof beheerst, mag je naar de plusklas’ of ‘als jij komend jaar gemiddeld een 7 staat, mag je een niveau omhoog’.

Wij adviseren om qua niveau zo hoog mogelijk in te zetten (binnen de mogelijkheden van de leerling), en vertrouwen uit te stralen dat de leerling dit niveau aankan. Wel is dan een respectvolle aanpak nodig, en ondersteuning bij HOE leren. Dit is de beste manier om een onderpresteerder weer fluitend aan de gang te krijgen.

Met deze aanpak hebben we veel lusteloze onderpresteerders kunnen motiveren om de draad op te pakken.

Zijn hier lange trajecten voor nodig?

Wij helpen leerlingen om vaardigheden en routines aan te leren. Dit zijn handvatten om zelfstandig verder te kunnen. Als wij ons werk goed doen, zijn we zelf al snel weer overbodig. Soms is een sessie genoeg, of een training van een dag. Er zijn ook lagere trajecten, van 3,  of 10x. Bij uitzondering blijven wij langer in beeld, bijvoorbeeld bij begeleiding van thuiszitters.

Wat biedt Wijkunnenmeer?

Voor jongeren, studenten en hun ouders:

  • Studievaardigheidstraining in sessies of groepstrainingen: klik hier voor begeleiding van basisschoolleerlingen of hier voor begeleiding van tieners en studenten.
  • Voor basisschoolleerlingen: Minibootcamp Stampen en Sessies over verschillende onderwerpen. klik hier.
  • Voor scholieren uit voortgezet onderwijs en studenten: groepstrainingen zoals Bootcamp snappen & stampen, begeleidingstrajecten en losse sessies voor het aanleren van studievaardigheden- met name stampen (rijtjes, woorden, teksten) en plannen/organiseren: klik hier.
 • Sociaal-emotionele ondersteuning: tijdens alle sessies is studievaardigheidstraining een middel om grip te krijgen op je leven als scholier of student, geen doel op zich.
 • Ambulante begeleiding (op basis van PGB) voor kinderen/jongeren.
 • Pedagogisch en didactisch advies voor ouders en scholen.

Voor ouderverenigingen, docenten, scholen en samenwerkingsverbanden:

Workshop Grip op onderpresteren:

 • Wat is onderpresteren?
 • Drie redenen waarom onderpresteren heel ongelukkig maakt.
 • Over welke groep leerlingen gaat het hier?
 • Waarom is onderpresteren per definitie zo onzichtbaar op de basisschool, maar meestal wel zichtbaar in het voortgezet onderwijs?
 • Signalen.
 • 5 don’ts in het omgaan met onderpresteerders.
 • 5 do’s om onderpresteren te voorkomen en te genezen.

Workshop Grip op stampen:

 • Stampen, wat is het? Waarom zou je?
 • Stampen, onderpresteren & beelddenken
 • Principes van snel & slim stampen
 • Uittreksels, ezelsbruggetjes en wat dies meer zij
 • 5 gouden tips voor efficiënt stampen
 • En nu de praktijk. Zelf aan de slag!

Workshop Creatief begaafden, een vergeten groep in het onderwijs.

 • Wat is creatief begaafd?
 • Relatie met beelddenken, meer- en hoogbegaafdheid, AD(H)D, ASS, dyslexie.
 • Waarom worden creatief begaafden vaak niet gezien, of verkeerd begrepen?
 • Hoe denken creatief begaafden?
 • Wat zijn hun valkuilen?
 • Wat hebben creatief begaafden nodig, thuis en op school?

Workshop Grip op schooluitval (in ontwikkeling)

 • De ongemakkelijke waarheid over thuiszitten ten gevolge van onderpresteren.
 • Een workshop voor bruggenbouwers, die in de spiegel durven kijken

Daarnaast bieden we verschillende trainingstrajecten voor scholen die bestaan uit meerdere bijeenkomsten.

 • Deze trainingen zijn altijd een vervolg op workshop grip op onderpresteren.
 • Mail ons voor een offerte met beschrijving van de trainingen.

* Wijkunnenmeer is dus niet een statement over wat wij kunnen in vergelijking tot andere begaafdenbegeleiders – dat wij meer zouden kunnen bereiken dan zij…. Wel hopen wij dat elke klant erachter komt dat wij wellicht nèt iets meer bieden dan men van ons verwacht. Wij zetten ons voor de volle honderd procent in en laten niet los tot we ons doel bereikt hebben.

MENU