Zittenblijvers. CNV wil de cijfers naar beneden

Onze stelling:
Zittenblijven moet worden afgeschaft omdat het psychisch niet goed is, luiheid en afhaakgedrag in de hand werkt.

Financiële motivatie?

De onderwijsbond van het CNV maakt vandaag een plan bekend om het aantal zittenblijvers sterk terug te dringen. Daarbij denkt het CNV aan een proef met extra lessen voor leerlingen die anders zouden blijven zitten, in de zomervakantie en in het jaar dat volgt. Volgens CNV Onderwijs kost zittenblijven de overheid bijna 350 miljoen euro per jaar. Blijkbaar is een revolutionair plan als terugdringen van het zittenblijven, alleen bespreekbaar als je het financieel motiveert. Terwijl het hier over mensen gaat! En misschien niet eens alleen over de zittenblijvers, maar ook over de docenten die hen les moeten geven.

Genadeloze cijfers

Mijn (wat eenzijdig) begaafde zoon had vorig jaar hoge cijfers voor de talen. Toch bleef hij zitten op wiskunde. Een nieuwe regel van de overheid stelt met ingang van vorig schooljaar, voor alle VWO-leerlingen een 5 voor wiskunde op het eindrapport van de derde klas verplicht. Dit geldt ook voor leerlingen die, zoals mijn zoon, voor hun vervolgstudie een talig profiel zouden kiezen. En zijn 4,4 liet zich nu eenmaal niet afronden tot een 5. Ons verzoek tot herkansing van de toetsen dit tot dit cijfer hadden geleid, werd niet gehonoreerd. Ook niet toen we erop wezen dat deze onvoldoendes uitsluitend gescoord waren in het begin van het schooljaar en dat er daarna een duidelijk opgaande lijn te zien was, met uiteindelijk prima voldoendes. Dus doet mijn zoon de derde klas opnieuw. Inhoudelijk verveelt hij zich vaak: door speciale omstandigheden zijn er twee talen die hij intussen zelfs voor de derde keer doet! Niet gek dat hij af en toe juist op de talen een vette onvoldoende haalt.

Huiswerkbegeleiding is ook niet gratis!

Met extra huiswerkbegeleiding, vooral als stok achter de deur, zodat hij blijft werken, doet hij het echter gemiddeld goed. De leraren mogen dankbaar zijn dat hij geen pestkop is. Hij zou tijd genoeg hebben om elke dag de klas op stelten te zetten…Intussen heb ikzelf veel zin om de overheid de rekening te sturen voor het huiswerkinstituut, zeker als de proef die het CNV voorstelt, slaagt.