Zebra’s

Tijd voor landelijke actie?
Ik zit te lezen in ‘Signaal’ door Johan van Hagen: een verzameling columns rond het thema hoogbegaafdheid. Vers van de pers besteld en een feest van herkenning. Vooral het verhaal van de zebra’s! Ik ben een zebra. Iemand die vaak uit veiligheidsoverwegingen maar niet laat zien dat ze veel meer kan: sneller, breder dieper en denken, anders en dieper voelen, creatief op vele terreinen. In een kudde valt een individuele zebra door zijn strepen niet op. Voor de buitenwereld althans. Maar doordat de strepen van elke zebra anders zijn, is binnen de kudde elke individuele zebra herkenbaar. Voor soortgenoten dus.

Zebra’s kunnen soortgenoten snel herkennen

Ik als zebra voel het meteen wanneer ik met een soortgenoot te maken heb. Voor een buitenstaander is dat veel lastiger. Dus zijn er lijstjes met kenmerken van zebra’s maar die blijken niet goed te werken. Op scholen wordt een groot (het grootste?) deel van de hoogbegaafden echter niet herkend.
Hoe zou het zijn als scholen ons, zebra’s, zouden inhuren om per klas de soortgenoten aan te wijzen? Veel tijd hoeft dat niet te kosten dus erg duur kan dat niet zijn. Ik herken mijn soortgenoten onmiddellijk en intuïtief en ik heb het niet vaak mis. Nooit, volgens mij.
Dus mijn voorstel: Elk jaar een landelijke actie, bijvoorbeeld op dierendag, waarom niet? Trekken we een blik zebra’s open die elk een school bezoeken en observeren in elke klas, op zoek naar mede-zebra’s. Daarna kan gericht elke zebra-in-spe worden getest.

Soort zoekt soort

En voor mij…
Soort zoekt soort. Ik zou hier ook en vooral aan meedoen voor mezelf, om soortgenoten te ontmoeten, tussen de deelnemers aan het offensief en onder de kinderen. Want eigenlijk voel ik me ook in zebra-land vaak nog een eenling. Ondanks mijn strepen voel ik me vaak ongemakkelijk tussen degenen die zich bezighouden met hoogbegaafdheid. Dit komt doordat naar mijn gevoel, de nadruk nog steeds zo wordt gelegd op intellectueel uitblinken. Ook door andere zebra’s. (Toch weer aanpasgedrag?)
Ja: Naar mijn gevoel. Hiermee is het gezegd: Ik ben vooral een voeler en heb het gevoel dat dit aspect van hoogbegaafdheid vaak wordt onderbelicht. Dus wat ik vooral ook wil bereiken met zo’n zebra-offensief op scholen, is dat van de zebra’s die we vinden, niet alleen het intellectuele uitblinken wordt gezien maar het hele palet, al hun strepen. En dat het aanbod op scholen niet alleen inspeelt op de intellectuele capaciteit van kinderen maar vooral ook aansluit bij wie ze zijn als mens.