Dit had ik echt nooit kunnen denken!

Van HeliX naar Wijkunnenmeer

Tsja, ik had een jaar geleden echt niet kunnen bedenken dat ik een blog zou schrijven met als titel ‘Van HeliX naar…’ wat dan ook. Want ik had nooit gedacht dat ik onder een andere naam dan HeliX zou gaan werken. En toch is het nu zover. Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van Wijkunnenmeer.

Wijkunnenmeer

  • Deskundige begeleiding bij onderpresteren: leren studeren, pedagogisch advies, sociaal-emotionele ondersteuning voor ouders en kind.
  • Leert jongeren HOE te studeren vanuit het eigen talent, zodat ze weer goed in hun vel zitten, thuis en op school.

Nieuw? Of toch niet?

Wie mij volgt op Facebook, weet waarschijnlijk al dat dit is wat ik nu doe. Maar voor sommigen van jullie zal dit helemaal nieuw zijn. Misschien wist je niet eens dat ik zoiets als dit in mijn mars had. Daaraan zie je dat ikzelf deel uitmaak van de doelgroep van Wijkunnenmeer: ook ik kan veel meer dan ik tot nu toe vaak liet zien. Ik geef al bijles sinds mijn zestiende, toen mijn leraar mij vroeg om een ‘tweedeklassertje’ bij te werken in het vak Grieks, dat hij op zijn vorige school niet had gehad.

Wat is onderpresteren?

Onderpresteren is stelselmatig je gevoelens, (leer)behoeften, interesses, talenten ontkennen omdat je denkt dat die niet worden geaccepteerd, dus je gedrag en je leerniveau aanpassen aan wat je denkt dat acceptabel is. Onderpresteren komt vooral voor bij gevoelige, slimme kinderen, die er goed in zijn aan te voelen wat er van ze wordt verwacht. En die in staat zijn precies aan die verwachting te voldoen. Onderpresteren is een psychisch beschermingsmechanisme dat vaak al in de kleutertijd ontstaat. Het gaat automatisch in werking.

Onderpresteren is funest

Het nare is dat onderpresteren als bescherming helemaal niet helpt, integendeel: het keert zich op den duur tegen je. Het is funest voor het zelfvertrouwen en welbevinden. Een onderpresteerder speelt de hele dag toneel. Hij of zij voelt zich dus altijd onder druk staan en is per definitie uit balans. Dat maakt een onderpresteerder een gemakkelijke prooi voor pesters. Als er niet wordt ingegrepen, komt een onderpresteerder van school met een geknakt zelfvertrouwen en een te lage opleiding in vergelijking met zijn of haar capaciteiten.

Onderpresteren vergalt je leven!

Uit ervaring kan ik zeggen dat onderpresteren je plezier in het leven behoorlijk kan vergallen. En dat het een heel hardnekkige gewoonte is, juist omdat je hem jezelf onbewust, als kind al aanleert. Ikzelf ben nog steeds bezig restjes van mijn automatisme tot onderpresteren af te schudden. Dit maakt wel dat ik bij uitstek de doelgroep kan begrijpen. Ik heb alle kanten van onderpresteren zelf ook meegemaakt.

Onderpresteerders opvoeden en lesgeven: een hele uitdaging

Daarnaast heb ik twee onderpresteerders opgevoed. Hoewel het er ooit niet zo naar uitzag, zijn zij opgegroeid tot jong-volwassenen die goed in hun vel zitten en weten wat ze willen. Het is mijn bedoeling om mijn verhaal en dat van mijn kinderen te delen waar ik maar de kans krijg. Zowel op eigen initiatief als op uitnodiging van bijvoorbeeld PABO’s en scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. En bij verenigingen van ouders met stempels als hoogbegaafdheid, AD(H)D, dyslexie, Asperger en autisme verwante stoornissen. Ik heb hiermee een begin gemaakt en mijn toehoorders waren zonder uitzondering enthousiast.