Snel en slim naar toets of examen wiskunde toewerken

Wiskunde calculator

Wiskunde op school

Een les wiskunde start vaak met een uitleg van de docent. Vervolgens kunnen de leerlingen de theorie in het wiskundeboek nalezen en opgaven maken. Vaak komt elk onderwerp in minimaal 3 sommen aan de orde: al dan niet aan de hand van een ander voorbeeld of in een andere volgorde. De eerste som met kleine tussenstapjes, de tweede som met iets grotere tussenstappen en de derde som vergt nog iets meer denkwerk van de leerling zelf. Het idee daarachter is dat de leerling met deze opbouw rustig kan ontdekken hoe de theorie en de sommen in elkaar zitten. Al doende kunnen de leerlingen echt gaan begrijpen hoe het werkt.

Wiskunde en creatief begaafden

Onze doelgroep van creatief begaafden is vaak getalenteerd op wiskundig/exact gebied. Zij snappen en doorgronden de onderwerpen al tijdens de uitleg van de docent en/of na het lezen van de theorie blokken in het boek. De driedubbele oefening is voor hen niet nodig voor het begrip van het betreffende onderwerp.

Wiskunde oefenen

Het oefenen heeft wel een ander doel! Onze leerlingen zijn snel & slordig (lees het blog: Valkuilen van creatief begaafden). Ze rommelen wat op hun rekenmachine, krabbelen wat ‘hiërogliefen’ op papier, of ze schrijven direct een eindantwoord op. Zelfs als dat antwoord correct is, levert het doorgaans weinig punten op. Best jammer. De benodigde oefening ligt dan op het punt van: Op de juiste manier de juiste tussenstappen opschrijven.

Stappenplan Snel & slim wiskunde leren

Dat opschrijven van alle stappen kan aan de hand van het Stappenplan Wiskunde van Wijkunnenmeer. Je kunt bij Wijkunnenmeer een sessie boeken, waarin je leert werken met dit stappenplan. (Het is niet los verkrijgbaar). Als de leerling dit stappenplan volgt, zal hij of zij in het begin wat meer tijd kwijt zijn maar uiteindelijk tijdwinst behalen en veel meer punten behalen op de toetsen en het eindexamen.

Snel & slim schoolwerk wiskunde maken

Snel & slim schoolwerk wiskunde maken gaat als volgt:

  • Maak van elk onderwerp (vaak per theorieblok een onderwerp, soms meerdere) een relatief complexe som (doorgaans niet de eerste).
  • Maak deze som aan de hand van het Stappenplan Wiskunde en schrijf leesbaar.
  • Pak vervolgens een andere kleur pen/potlood en kijk de som na met het nakijkboek.
  • Controleer dan of elke tussenstap van het nakijkboek ook in jouw uitwerking staat. Zo niet, maak je eigen uitwerking dan compleet. Kijk wat jij hebt overgeslagen en/of welke slordigheidsfouten je had gemaakt en waarom (35 i.p.v. 53 op rekenmachine, of werkelijke rekenfouten).
  • Heb je veel overgeslagen of slordigheidsfoutjes gemaakt? Noteer wat je de volgende keer beter kunt doen. Maak dan nog een som, waarbij je ervoor zorgt dat je nu wel alle benodigde tussenstappen opschrijft. Wederom kijk je je eigen werk na op bovenstaande wijze.

In het begin zul je vaak een of meer extra sommen maken, maar deze manier van ‘complete’ uitwerkingen went snel! En als je merkt dat je docent er een stuk blijer van wordt en je cijfers omhoog gaan… dan zul je vast doorzetten 🙂

Mijn tips voor wiskunde

  • Antwoordenboeken bevatten helaas veel fouten. Bij twijfel altijd navragen bij je docent. Beter in jezelf blijven geloven dan klakkeloos op het antwoordenboek afgaan!
  • Wellicht helpt het je om eens op examenblad.nl te bekijken hoe een eindexamen eruit ziet en hoe de punten worden toebedeeld. Daarbij levert het juiste eindantwoord doorgaans maximaal 25% van de punten op. Per tussenstap staat aangegeven hoeveel punten het oplevert. Juiste berekeningen zonder eindantwoord kunnen je een ruime voldoende opleveren, uitsluitend goede antwoorden maximaal een 3.

Trouwens…

Het bovenstaande geldt vaak ook voor natuurkunde, scheikunde en wellicht andere vakken.

Nieuwsgierig naar Stappenplan Snel & slim wiskunde leren?

Boek een Sessie Wiskunde: je eenmalige investering levert je een manier van werken waar je tot je examen mee voort kunt. En wellicht nog tot ver daarna!

Iris Maria