Je kind een onderpresteerder? Grijp op tijd in!

“School is stom” – “Ik ben dom”

Onderpresteren begint als een kind niet past in het onderwijs. En veel kinderen passen tegenwoordig niet. Verdrietig maar waar. Een meisje dat wij hebben geholpen, verwoordde mooi hoe het bij haar misging en hoe ze daarna is afgegleden. Voor velen herkenbaar, denken wij!

 1. Eerst: het is hier ‘stom’ (saai, te gemakkelijk) – dus ik luister niet.
 2. En dan: ik heb niet geluisterd – dus ik snap het niet.
 3. Na weken uit het raam staren: het is te ingewikkeld – dus ik luister niet.
 4. Conclusie: dit kan ik tóch niet – dus ik doe het maar niet.

Bij die laatste stap ontstaat de psychisch-emotionele schade die je vaak ziet bij onderpresteren. Kinderen krijgen faalangst, en denken:

“Ik ben dom.”

Daarnaast ontstaat een enorme hekel aan school:

“School is een gevangenis, waar je allemaal dingen moet doen die nergens op slaan.”

Een onderpresteerder is vaak creatief (hoog)begaafd

Bij het bovenstaande proces speelt mee dat een flink aantal leerlingen een heel andere denk- en leerstijl hebben dan op school wordt verwacht. Dat zijn de creatief (hoog)begaafden: onze doelgroep. Een creatief (hoog)begaafde past per definitie niet in het systeem, maar zelf weten ze dat natuurlijk niet. Logisch dat die school maar stom en zinloos vinden.

Toch kies je er als ouder meestal voor, je kind binnen het onderwijs te houden. Volgens de leerplichtwet moeten alle kinderen en jongeren naar school. Val je uit, dan handel tegen de wet. en dan kun je dus fikse moeilijkheden verwachten, en vaak een juridische strijd. Veel ouders die wij kennen, weten hier alles van. Dus wil je je kind zo goed mogelijk toerusten om binnenboord te blijven.

Wat kun je doen?

Onze tips:

 • Leer de onderpresteerder zo vroeg mogelijk HOE te leren. Doe dat écht in een zo vroeg mogelijk stadium. Start voordat je kind grote ‘gaten’ in kennis en vaardigheden heeft opgebouwd. Want als die er eenmaal zijn, glijdt je kind sneller af dan jij bij kunt houden…. Echt waar!
 • Start zo mogelijk voor de puberteit, dan heb je niet te maken met de weerstand die nu eenmaal hoort bij die levensfase.
 • Dus begin niet in de eerste plaats bij het psychisch-emotionele aspecten. Een faalangstreductietraining helpt niets, als het kind/de jongere niet eerst weer grip heeft op het leerproces. Dat is tenminste onze ervaring!

Als je een kind op tijd leert HOE te leren, dan gaat zelfbeeld vaak direct omhoog. Omdat hij/zij merkt dat hij/zij heus wel wat kan.

Wanneer dus ingrijpen en waarbij?

 • Op de basisschool ergens vanaf groep 4, uiterlijk groep 6, 7. Dit laatste omdat het advies voor het voortgezet onderwijs in hoge mate is gebaseerd op de CITO-scores van de laatste 3 jaar: de basis leggen bij rekenen (tafels), taal en aanpak van teksten.
 • In het voortgezet onderwijs: liefst vanaf week 1 in de brugklas, anders zo spoedig mogelijk in de onderbouw: voordat de school met het voorstel tot afstromen kan komen (daar staan ze, om hun eigen redenen, vaak snel mee klaar). Leren stampen, plannen, organiseren.

Hoe kan Wijkunnenmeer helpen?

 • Snappen & stampen Online: verschillende toolkits voor leren leren (studievaardigheden, executieve vaardigheden) die je als ouder samen met je zoon/dochter kunt doorwerken. Geen lessen en geen extra werk: stappenplannen die je direct kunt toepassen bij je schoolwerk. Vanaf de eerste seconde kun Snappen & stampen Online toepassen bij je schoolwerk: tafels leren, spelling leren, begrijpend lezen (basisonderwijs) of woorden leren, rijtjes leren, teksten leren, plannen (voortgezet onderwijs), enz. . is er voor basisschool en voortgezet onderwijs, in een Pro- en een Expertversie. Bij de Expertversie krijg je tools voor meer studievaardigheden en
 • Voor kinderen in het basisonderwijs is er het Traject snel & slim studeren op de basisschool: 3 individuele sessies van x 1,5 uur voor ouder + kind. Hier leggen we de basis voor effectief leren: tafels, spelling (weetwoorden) en topo. Ook teksten leren kan aan het programma worden toegevoegd. Of het grote struikelblok d/dt. Ook vaak nuttig voor ouders, merken we. 🙂 Je leert leren met zoveel mogelijk zintuigen (horen, zien, evt. schrijven en bewegen), gecombineerd met een slim systeem van herhalen.
 • Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is er het Traject Snel en slim studeren in het VO: 5 individuele sessies van x 1,5 uur voor ouder + kind (jongere). Hier leer je alles wat je nodig hebt om goed door het voortgezet onderwijs heen te komen: plannen, organiseren en stampen. En stampen gebeurt ook hier met zoveel mogelijk zintuigen (horen, zien, evt. schrijven en bewegen), gecombineerd met een slim systeem van herhalen.