Onderpresteerder? Grijp op tijd in!

“School is stom” – “Ik ben dom”

Onderpresteren begint als een kind niet past in het onderwijs. En veel kinderen passen tegenwoordig niet. Verdrietig maar waar. Een leerling die ik heb geholpen, verwoordde mooi hoe het bij haar misging en hoe ze daarna is afgegleden. Voor velen herkenbaar, denk ik!

 1. Eerst: het is hier ‘stom’ (saai, te gemakkelijk) – dus ik luister niet.
 2. En dan: ik heb niet geluisterd – dus ik snap het niet.
 3. Na weken uit het raam staren: het is te ingewikkeld – dus ik luister niet.
 4. Conclusie: dit kan ik tóch niet – dus ik doe het maar niet.

Bij die laatste stap ontstaat de psychisch-emotionele schade die je vaak ziet bij onderpresteren. Kinderen krijgen faalangst, en denken:

“Ik ben dom.”

Daarnaast ontstaat een enorme hekel aan school:

“School is een gevangenis, waar je allemaal dingen moet doen die nergens op slaan.”

Een onderpresteerder is vaak een beelddenker en hoogbegaafd

Hierin speelt mee dat een flink aantal leerlingen een heel andere denk- en leerstijl hebben dan op school wordt verwacht. Bijvoorbeeld beelddenkers en hoogbegaafden. Een onderpresteerder past per definitie niet in het systeem, maar zelf weten ze dat natuurlijk niet. Logisch dat die school maar stom en zinloos vinden.

Toch kies je er als ouder meestal voor, je kind binnen het onderwijs te houden. Thuiszitten – met thuisonderwijs – is voor velen geen optie. Hoewel het sinds kort op beperkte schaal legaal is, blijken er in de praktijk nog flinke (juridische) hobbels te nemen. Niet elke ouder wil tot de pioniers behoren die deze strijd voeren. Zeker als er al een hele historie ligt rond je onderpresterende kind.

Dus wil je je kind zo goed mogelijk toerusten om binnenboord te blijven.

Wat kun je doen?

Mijn Tips:

 • Leer de onderpresteerder zo vroeg mogelijk HOE te leren. Doe dat écht in een zo vroeg mogelijk stadium. Start voordat je kind grote ‘gaten’ in kennis en vaardigheden heeft opgebouwd. Want als die er eenmaal zijn, glijdt je kind sneller af dan jij bij kunt houden…. Echt waar!
 • Dus begin niet in de eerste plaats bij het psychisch-emotionele aspecten. Een faalangstreductietraining helpt niets, als het kind niet eerst weer grip heeft op het leerproces. Dat is tenminste mijn ervaring!

Als je een kind op tijd leert HOE te leren, dan gaat zelfbeeld vaak direct omhoog. Omdat het merkt dat het heus wel wat kan.

Wanneer dus ingrijpen en waarbij?

 • Op de basisschool liefst uiterlijk groep 6, 7. Dit omdat het advies voor het voortgezet onderwijs gebaseerd op de CITO-scores van de laatste 3 jaar: de basis leggen bij rekenen (tafels), taal en aanpak van teksten.
 • In het voortgezet onderwijs: zo spoedig mogelijk in de onderbouw, voordat de school met het voorstel tot afstromen kan komen (daar staan ze, om hun eigen redenen, vaak snel mee klaar): stampen, plannen, organiseren.

Wat kan Wijkunnenmeer doen?

 • Voor kinderen in het basisonderwijs is er de Kickstart snel & slim studeren op de basisschool: 3x 1,5 uur individuele les. Hier leggen we de basis voor effectief leren: tafels, spelling (weetwoorden) en topo. Ook teksten leren kan aan het programma worden toegevoegd. Of het grote struikelblok d/dt. Ook vaak nuttig voor ouders, merk ik.:) Je leert leren met zoveel mogelijk zintuigen (horen, zien, evt. schrijven en bewegen), gecombineerd met een slim systeem van herhalen.
 • Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is er de Kickstart Snel en slim studeren (brugklastoolkit): 5x 1,5 uur individuele les. Hier leer je alles wat je nodig hebt voor een goede start in de brugklas: plannen, organiseren en stampen. En stampen gebeurt ook hier met zoveel mogelijk zintuigen (horen, zien, evt. schrijven en bewegen), gecombineerd met een slim systeem van herhalen.
 • Stampen kun je ook leren in een groep: regelmatig is er de Bootcamp Snappen & stampen: woorden leren, rijtjes leren en ‘teksten stampen’. Haal een 8 in plaats van een vier (of een één)!Voor data zie de agenda op deze site (uiterst rechts op alle pagina’s, behalve in de webshop). Aanmelden kan via het contactformulier op deze site.
  Wees er snel bij, want de werving via FB is gestart. En dan loopt het altijd snel vol. Het wordt trouwens zeer gewaardeerd als je het evenement wilt delen! Klik hier om het evenement via FB te delen. Dank!!